Sağlıkta Şiddete Hayır!

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmuyor. Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı rapor edilmektedir• Tüm meslek grupları arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık bakım sektöründe çalışanların, iş yeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir.