Müzik, Psikoloji ve Nörobilim ilişkisi

Müziğin tarz ve şekline göre stres hormonlarını arttırdığı ya da azalttığı ayrıca, Müziğin,psikolojik ve zihinsel hastalıklarda tedavi edici özelliğini artık biliyoruz.Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmakta ve bu alandaki gelişmeleri desteklemektedir.

Müzik,depresyon geçirenlerde beyni rahatlatıcı ve hormonal düzensizlikleri hafifletici rol oynar. Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda da, özel gereksinimli bireylerin tedavisinde de tamamlayıcı bir yöntem olarak oldukça önemlidir. Genel olarak Müzik Terapi ,bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği kullanan bir uzmanlık dalıdır ve diğer tedavi şekillerinden oldukça farklıdır. Müziğin beyinde nasıl işlendiği, çalgı çalarken ya da dinlerken psikolojik, fizyolojik ve nörolojik hangi değişimlerin gerçekleştiği terapi seanslarında gözlemlenebiliyor. 

Yapılan araştırma yöntemleri; klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra EEG çekimleri, tomografi, manyetik rezonans ve doppler sonografisi gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini kapsıyor ve elde edilen veriler müziğin beyinde işlenirken hangi süreçlerden geçtiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu da Nörobilim dünyasında, nöromüzik terapisi adı altında yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor.