Akran Zorbalığı Nedir?

Akran ilişkileri, bireyin bireysel isteklerini, sosyal bir ortamda nasıl yöneteceği ile ilgili olarak çocuğa zengin yaşantılar sunar. Erken dönemdeki akran ilişkileri, sosyal etkileşim ve ilişkilere yön vermenin yanında aynı zamanda bireyin ileri ki yaşamında sosyal-duygusal ilişkilerine de etki edebilmektedir.

Black image created by Rawpixel.com - Freepik.com

Akran Zorbalığı

   Çocuğun, ailesinden sonra sosyal hayatı ve sosyal ilişkileri öğrendiği en önemli çevrelerden birisi okuldur. Çocuklar okul öncesi eğitime başlamaları ile beraber akran ilişkilerini de deneyimlemeye başlarlar. Akran ilişkileri, bireyin bireysel isteklerini, sosyal bir ortamda nasıl yöneteceği ile ilgili olarak çocuğa zengin yaşantılar sunar. Erken dönemdeki akran ilişkileri, sosyal etkileşim ve ilişkilere yön vermenin yanında aynı zamanda bireyin ileri ki yaşamında sosyal-duygusal ilişkilerine de etki edebilmektedir.

       Çocukların okula uyum süreçlerinin kolaylaşması ve gelişimlerin desteklenmesi başta sınıf ortamı olmak üzere eğitsel çevrelerindeki güvenlik ve konforlarına bağlıdır. Çocuğun okuldaki güven ve emniyet duygularını zayıflatan ve bu nedenle uyum ve ilerlemeyi bozan faktörlerden biriside sınıf arkadaşları tarafından mağdur edilmeleridir.Düzenli olarak alay edilme ya da saldırıya uğrayan çocuk, okulu tehditkâr bir yer olarak algılayabilir ve dolayısıyla okula karşı olumsuz tutum ve duygular besleyerek zamanla okuldan çekilme davranışı gösterebilir . 

www.efdergi.hacettepe.edu.tr

School image created by Freepik

     Çocuğun okul yıllarında yaşayacağı bu olumsuz akran ilişkileri, çocuğun gelecek yaşamında akademik ve sosyal-duygusal gelişimine zarar verebilmektedir. Akran ilişkilerine bakıldığında, olumsuz ilişkiler genelde saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlığın zorbalık ve şiddet gibi çeşitli alt boyutları vardır. 

    Eşit güce sahip olmayan akranlar arasında daha güçsüz olanın daha güçlü olan bir kişi veya daha fazla kişinin olumsuz eylemlerine sürekli olarak maruz bırakılması durumun da yalnızlaştıkları gözlemlenmiştir. Akran zorbalığı, zorba ve kurban arasında öğretmen ve akranların da bulunduğu sosyal ekolojik bağlamda gerçekleşen olumsuz bir etkileşimdir . Yalnızca okul hayatında değil, kurbanın yetişkinlik hayatında etkili olabilecek uzun süreli etkilere sahiptir. 

     Erken dönemde başlayan akran zorbalığı ise bireyin sonraki yaşamında daha karmaşık bir yapıya dönüşebilmekte ,  çocuklukta bireyin maruz kaldığı zorbalık, ileri ki dönemlerde stres, anksiyete, hastalık,depresyon düzeylerinde artış ve intihar fikri gibi kötü miraslar bırakabilmektedir.Erken dönemde zorbalık gösteren çocukların sonra ki hayatlarında akademik başarısızlık, okuldan uzaklaşma, anti sosyal problemler, şiddet ve madde bağımlılığı gibi sorunlara daha yatkın oldukları gözlemlenmiştir.